تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

تفاوت بین Circuit Switching و Packet Switching چیست؟

تفاوت بین Circuit Switching و Packet Switching چیست؟

(Circuit Switching (CS و (Packet Switching (PS دو نوع مختلف راه گزینی جهت ارسال اطلاعات وپیام ها از نقطه ای به نقطه دیگر هستند و قرار است در این مقاله وب سایت تفاوت ها برای شما این تفاوت رو توضیح دهد . پس با ما همراه باشید.
در ارتباطات راه دور، Circuit Switching اولین روشی است که برای ارسال صدا و داده ها استفاده می شود. پس از تکامل Packet Switching ، بخش اطلاعات از Circuit Switching جدا شده است.

GPRS و EDGE از مراحل اولیه تکامل Packet Switching. ها هستند با استفاده از شبکه های ۳G، برخی از ارتباطات صوتی از طریق Packet Switching و Circuit Switching جریان یافت.
Circuit Switching در آخرین انتشار ۳GPP در R9 و R10 به Packet Switching تغییر پیدا کرد چرا که تمام ارتباطات صوتی با استفاده از خدمات VoIP به Packet Switching منتقل شده است.

Circuit Switching چیست؟

Circuit Switching در ابتدا در ارتباطات از راه دور مورد استفاده قرار می گرفت، به این صورت که با تغییر کانال های مختلف مردم می توانستند با هم ارتباط برقرار کنند.
در Circuit Switching ، قبل از انتقال داده های واقعی ،مسیر انتخاب شده واختصاص داده می شود. در تمام طول مسیر ارتباط بین دو نقطه انتهایی، پهنای باند و دیگر منابع ثابت و اختصاص داده شده اند که زمانی که ارتباط به انتها برسد منتشر می شوند.
علاوه بر این، زمانی که پیام ها از طریق Circuit Switching از مبدا فرستاده می شوند در مقصد تغییر نمی کنندو این منجر به صرف زمان کمتر برای بازسازی پیام اصلی در مقصد می شود.

Packet Switching چیست؟

پیام در شبکه های Packet Switching به بسته های داده کوچک شکسته شده و جدا جدا به سمت مقصد فرستاده می شود .تعدادی پروتکل در طول مسیر از مبدا تا مقصد به کار گرفته شده است، در حالی که مسیریابی بسته های اطلاعاتی توسط مراکز تعویض و یا روتر انجام می شود.
هر بسته راه خود را بسته به مبدا و آدرس مقصد و پورت می یابد. از آنجا که در شبکه های Packet Switching با هر بسته به طور جداگانه رفتار می شود، بسته ها نشاندار شده به طوری که پیام اصلی را می توان دوباره در مقصد ایجاد نمود حتی اگر بسته ها در همان فرمان اصلی از مبدا ارسال نشده باشند.

تفاوت بین Circuit Switching و Packet Switching چیست؟

در ابتدا شبکه های Packet Switching به طور گسترده ای برای ارتباط داده ها و شبکه های Circuit Switching برای برقراری ارتباط صوتی مورد استفاده قرار می گرفتند.
با این حال، با پیشرفت تنظیمات QOS در حوزه Packet Switching برقراری ارتباط صوتی در Packet Switching امکان پذیر شد.
در شبکه های Packet Switching ، پهنای باند را می توان به طور کامل مورد استفاده قرار داد، در حالی که استفاده از پهنای باند در شبکه های Circuit Switching بدلیل اینکه هر ارتباطی نیاز به پهنای باند اختصاصی دارد(استفاده بشود یا نشود)کمتر کارآمد خواهد بود.
با توجه به اینکه در شبکه های Packet Switching هر بسته از آدرس های خود استفاده می کند می توانیم در این شبکه ها افزونگی داشته باشیم، در حالی که در شبکه های Circuit Switching از پیش تعریف شده است.
زمانی که تعداد کاربران افزایش می یابد شبکه های Packet Switching می توانند به اشتراک گذاشته شوند ، در حالی که حداکثر تعداد کانال های موجود شبکه های Circuit Switching محدود است.
بنابراین، کیفیت مورد نیاز برای کاربردهای واقعی را می توان به راحتی در اتصالCircuit Switching نگهداری نمود.
با توجه به اصل تضمین شده و قابل اعتماد دامنه های Circuit Switching ، پردازش در منبع و مقصد در مقایسه با الگوریتم های پیچیده ای که برای بازیابی اطلاعات در شبکه های Packet Switching استفاده می شود، بسیار کمتر خواهد بود.
طراحی شبکه هایCircuit Switching تضمینی برای پایان دادن به QOS فراهم می نماید ، در حالی که در دامنه های Packet Switching نیاز است کهQOS اجرا شود.
دامنه های Packet Switching باعث می شوند که با توجه به انچه در شبکه ها به اشتراک گذاشته می شود بتوان از منابع به صورت کارآمد تری استفاده نمود، در حالی که حوزه های Circuit Switching از این لحاظ کارآمدی کمتری دارند.

اگه از این مقاله خوشت اومده چرا با دوستات به اشتراک نمیزاری؟

نوشته های مرتبط