تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

تفاوت بین گرما و دما چیست؟

تفاوت بین گرما و دما چیست؟

گرما و دما دو وا‍ژه ای هستند که اغلب در فیزیک وشیمی مورد استفاده قرار می گیرند.دو مفهوم که به حالت فیزیکی مشابهی اشاره می کنند،اما در بسیاری جهات با یکدیگرتفاوتهاییدارند.

مردم این دو واژه را به جای هم استفاده می کنند که اشتباه است.البته وقتی درجه حرارت بالا برود گرمای جسم افزایش می یابد اما برای درک تفاوت بین این دو نیاز به درک واضحی از انرژی جسم داریم.با ما همراه باشید…

گرما:

گرما انرژی موجود در جسم است،هم انرژی پتانسیل و هم انرژی جنبشی.

انرژی پتانسیل انرژی ذخیره شده در جسم است درحالی که انرژی جنبشی انرژی در حال حرکت است.

واحد انرژی ژول (J) است.

دما (درجه حرارت) :

دما،اندازه گیری انرژی جنبشی مولکول های یک شی است.این عدد مربوط به انرژی  است اما خود انرژی نیست.عددی است که با واحدهایی مانند کلوین،فارنهایت وسانتیگراد اندازه گیری می شود.

هنگامی که یک جسم گرم می شود،مولکول های آن سریع تر حرکت می کنند.مولکولها به یکدیگر برخورد می کنند که موجب تولید گرما وحرارت بیشتری می شود ودرجه حرارت جسم بالا می رود.

اندازه گیری این برخوردها،همان حرارت است. این به این معنی است که حرارت نتایج را تغییر می دهد.

تغییرات درجه حرارت با استفاده از گرما به جسم اعمال می شود.گرما دادن می تواند موجب تغییر فاز شود مانند ذوب شدن،یخ زدن وتبدیل شدن به آب بدون هیچگونه تغییر در دما.

گرما انرژی داده شده به جسم است در حالی که دما (درجه حرارت) اندازه گیری انرژی جنبشی جسم است.

دما خصوصیت  فشردگی است ، درحالی که حرارت خصوصیتی گسترده است.

این را می توان با یک مثال توضیح داد: دمای جوش آب ۱۰۰ درجه سانتیگراد است و به همین میزان نیز باقی می ماند خواه ۱ لیتر آب را بجوشانیم خواه ۵۰لیتر آب .امامقدارگرمای تولیدشده از  1 لیترآب جوش درمقایسه باگرمای تولیدشده از ۵۰ لیترآب جوشیده تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد،کمتر است.

مثال دیگرازتفاوت بین گرماوحرارت استفاده از آتشبازی است.هنگامی که مایک فشفشه (جرقه زن) روشن می کنیم،جرقه هایی را مشاهده می کنیم که به اطراف پخش می شوند. اینها ذرات خارج شده ازفلزهستند که درجه حرارتشان تا ۳۰۰۰ درجه سانتیگراد نیز می شود .حتی اگربرخی ازاین جرقه ها با بدن شما تماس پیدا کند،شمارا نمی سوزاند،زیراآنهاجرم بسیار کمی دارند و ازاین روگرما را درخود نگه نمی دارند.اگرچه اینجرقه درجه حرارت بالایی دارد،مقدارگرمای آن بسیارکم است.

فرمول  اندازه گیری گرما  Q = CMT

که درآنQحرارت است،Cظرفیت گرمایی ویژه،Mجرم جسم است وTدرجه حرارت آن است.

 

تفاوت بین گرما و دما چیست؟

– گرما ودماهر دو از خواص فیزیکی جسم هستند.

– درحالی که گرماشکلی ازانرژی است،درجه حرارت اندازه گیری گرمای جسم است .

– درجه حرارت است به طورمستقیم با گرمای جسم متناسب است.بنابراین،هنگامی که گرما داده می شود،درجه حرارت جسم را افزایش می دهد.

اگه از این مقاله خوشت اومده چرا با دوستات به اشتراک نمیزاری؟

نوشته های مرتبط