تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

تفاوت بین آهن و آلومینیوم چیست ؟

تفاوت بین آهن و آلومینیوم چیست

آهن و آلومینیوم دو فلز هستند که خواص متفاوتی دارند و در نتیجه تفاوت هایی از نظر ظاهر، وزن، رنگ بین آنها وجود دارد. یکی از تفاوت های اصلی بین آهن و آلومینیوم این است که آهن سنگینتر از آلومینیوم میباشد. آلومینیوم به عنوان یک فلز معمولی طبقه بندی شده است در حالی که آهن به عنوان فلز واسطه دسته بندی شده است.
در واقع به عنوان یک ماده، آهن ارزان تر از آلومینیوم است. آلومینیوم نیز هادی بهتری برای جریان برق است و نسبت به آهن چکش خواری و انعطاف پذیری بیشتری دارد.

یکی دیگر از تفاوت های مهم بین خواص انها، این است که آهن به شدت مغناطیسی است، در حالی که آلومینیوم در طبیعت به صورت مغناطیسی وجود ندارد. این دو فلز از نظر وزن اتمی هم متفاوت هستند. آلومینیوم وزن اتمی استاندارد ۲۶٫۹۸۱ گرم بر مول دارد.


از سوی دیگر آهن دارای وزن اتمی استاندارد ۵۵٫۸۴۵ گرم بر مول است.
فلزات آهن و آلومینیوم عدد اتمی متفاوتی هم دارند. عدد اتمی آلومینیوم ۱۳و عدد اتمی آهن ۲۶ است. به لحاظ زمین شناسی جالب است توجه داشته باشید که آهن بیشترین عنصر یافت شده در سیاره زمین می باشد بطوری که بخشی از هسته بیرونی و درونی این سیاره از آهن تشکیل شده است.

از طرف دیگرآلومینیوم از عناصر معمول موجود در هسته بیرونی و هسته درونی سیاره زمین نیست. در واقع می توان گفت که فراوان ترین فلز موجود در پوسته زمین است. تفاوت زیادی بین در دسترس بودن این دو فلز در هسته و پوسته سیاره زمین وجود دارد.
نقطه ذوب این دو فلز نیز متفاوت است .
آهن دارای نقطه ذوب ۱۵۳۵ درجه سانتیگراد می باشد. درحالی که نقطه ذوب آلومینیوم ۶۶۰٫۳۷ درجه سانتیگراد است. این دو فلز در نقطه جوش خود نیز تفاوت دارند. آهن دارای نقطه جوش ۲۷۵۰ درجه سانتی گراد است در حالی که آلومینیوم دارای نقطه جوش، ۲۴۶۷ درجه سانتیگراد است. آلومینیوم در ردیف ششم فلزات انعطاف پذیر قرار دارد.

اگه از این مقاله خوشت اومده چرا با دوستات به اشتراک نمیزاری؟

نوشته های مرتبط