تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

مقالات بخش علمی

تفاوت بین طلای سفید و طلای زرد چیست؟

تفاوت بین طلای سفید و طلای زرد چیست؟

۲۲ آذر ۱۳۹۳
تفاوت بین پانادول و آسپیرین چیست؟

تفاوت بین پانادول و آسپیرین چیست؟

۱۷ آبان ۱۳۹۳
تفاوت بین آب و مایع چیست؟

تفاوت بین آب و مایع چیست؟

۱۶ مرداد ۱۳۹۳
تفاوت بین گرما و دما چیست؟

تفاوت بین گرما و دما چیست؟

۱۵ مرداد ۱۳۹۳
تفاوت بین سلسیوس (سانتیگراد) و فارنهایت چیست

تفاوت بین سلسیوس (سانتیگراد) و فارنهایت چیست

۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
تفاوت بین طلا و نقره چیست ؟

تفاوت بین طلا و نقره چیست ؟

۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
تفاوت بین آهن و آلومینیوم چیست

تفاوت بین آهن و آلومینیوم چیست ؟

۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
تفاوت بین آهن و طلا چیست ؟

تفاوت بین آهن و طلا چیست ؟

۲ اردیبهشت ۱۳۹۳