تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

تفاوت بین نسخه و شماره چیست؟

تفاوت بین نسخه و شماره چیست؟

نسخه و شماره کلماتی هستند که معمولا با روزنامه ها، خبرنامه ها، مجلات، کتاب ها و ژورنال ها مرتبط می باشند.

افراد بسیاری هستند از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده می کنند و فکر می کنند که آن ها مترادف هستند. با این حال، تفاوت هایی بین این دو اصطلاح وجود دارد .

در این مقاله وب سایت تفاوت ها به  آن ها می پردازد تا خوانندگان استفاده ی صحیح از این اصطلاحات در یک زمینه خاص را بیاموزند.

نسخه:

نسخه کلمه ای است که در رسانه های چاپی استفاده می شود و تعداد کتاب ها و مجلات چاپ شده در یک زمان خاص را نشان می دهد.

ما از اصطلاح نسخه مهر ماه یک مجله و یا نسخه ی ۱۳۹۳ یک کتاب برای اشاره به تعداد محدودی از نسخه های تولید شده در آن زمان استفاده می کنیم.
همچنین یک روند برای اشاره به نسخه ای از یک مجله در یک کشور خاص به عنوان نسخه ای است که از آن کشور منتشر شده است.

به عنوان مثال، خوانندگان مجلات بین المللی  نسخه های آسیایی مجله خود را که کمی متفاوت از نسخه های اروپایی و آمریکایی است ، دریافت می کنند.

مجلات نیز نسخه های ویژه چاپ در عادی ، برای مناسبت جشن ها ، بزرگداشت رویدادها و شخصیت ها دارند.

همچنین می توان نسخه های مختلف مجلات در مورد موضوعات مورد علاقه را انتخاب کرد و به خوانندگان ارائه داد.

نسخه برای نشان دادن فرم محتوا مانند نسخه چاپی و یا نسخه الکترونیکی نیز استفاده می شود .

شماره:

شماره، شماره سریال یک نشریه در یک سال خاص است.

این اجازه می دهد تا یک مجله که یک نشریه ماهانه است ۱۲ شماره در یک سال چاپ کند و سال بعد دوباره از عدد یک شروع کند.

این سیستم اجازه می دهد تا یک موسسه فرهنگی نشر ،  تعداد شماره های محدود چاپ کند و از اشتباه خوانندگان برای پیدا کردن شماره ی دلخواه جلوگیری کند.

بنابراین، نیاز خواننده به دریافت یک نسخه ی خاص کافی است که از عبارتی مانند شماره ی ششم در یک سال معین استفاده کند.

برای یک روزنامه چرخه انتشار در اولین روز از سال آغاز می شود. این به این معنی است که می تواند ۳۶۵ شماره در یک سال چاپ کند و پس از آن دوباره از شماره ی یک آغاز کند.

 

تفاوت بین نسخه و شماره چیست؟

– نسخه کلمه ای است که در رسانه های چاپی استفاده می شود و تعداد کتاب ها و مجلات چاپ شده در یک زمان خاص را نشان می دهد.

همچنین یک روند برای اشاره به نسخه ای از یک مجله در یک کشور خاص به عنوان نسخه ای است که از آن کشور منتشر شده است. به عنوان مثال، خوانندگان مجلات بین المللی  نسخه های آسیایی مجله خود را که کمی متفاوت از نسخه های اروپایی و آمریکایی است ، دریافت می کنند. مجلات نیز نسخه های ویژه چاپ در عادی ، برای مناسبت جشن ها ، بزرگداشت رویدادها و شخصیت ها دارند.

– شماره، شماره سریال یک نشریه در یک سال خاص است. این اجازه می دهد تا یک مجله که یک نشریه ماهانه است ۱۲ شماره در یک سال چاپ کند و سال بعد دوباره از عدد یک شروع کند. برای یک روزنامه چرخه در اولین روز از سال آغاز می شود. این به این معنی است که می تواند ۳۶۵ شماره در یک سال چاپ کند و پس از آن دوباره از شماره ی یک آغاز کند.

اگه از این مقاله خوشت اومده چرا با دوستات به اشتراک نمیزاری؟