تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

تفاوت بین Week و Weak چیست؟

تفاوت بین Week و Weak چیست؟

Weekو  Weak دوکلمه انگلیسی هستند که کاربردشان باعث سردرگمی افراد بسیاری می شوند.
استفاده نادرست از این دو کلمه به دلیل شباهت آوایی بین آن دو است.
تشخیص دو کلمه هم آوا هنگام صحبت با فرد دیگر،دشوار است. با این حال،این دو واژه معانی کاملا متفاوتی دارند که دراین مقاله تفاوت ها به بررسی این دو میپردازد.

 

Weak  

 Weakکلمه ای است به معنی چیزی که شکننده وضعیف است. هرچیز فاقد قدرت، استقامت، یا نیروWeak شمرده می شود .
فرد فاقد قدرت بدنی نیز Weakگفته می شود.
Weakصفت است وزمانی که کسی یاچیزی قدرتمند نیست استفاده  می شود. به مثال های زیر نگاهی بیندازید:

• This is a weak government that lacks in willpower

• He has become quite weak after the attack of viral fever

• The hurricane was weak not causing any big damage

• The acid used in disinfectant is weak in concentration

•این یک دولت ضعیف فاقداراده است.

•اوپس ازحمله تب ویروسی کاملا ضعیف شد.

•طوفان ضعیف بود وخرابی زیادی به بار نیاورد.

•غلظت اسید مورداستفاده درموادضدعفونی کننده، ضعیف است.

Week

Weekیک اسم است که اشاره به مدت زمان ۷ روزدارد اگرچه،این دوره از دوشنبه تا یکشنبه یا یکشنبه تاشنبه یک هفته محسوب می شود.
با این حال، اجباری نیست، وهردوره هفت روزه به طورکلی هفته نامیده می شود.

به مثالهای زیرنگاهی بیندازید:

• Next week is going to be celebrated as a breast cancer awareness week

• It is going to be a weeklong vacation

• The coming week has been forecasted to be full of rains

•هفته آینده به عنوان هفته آگاهی از سرطان سینه جشن گرفته خواهد شد.

•قصد دارد به تعطیلات  یک هفته ای برود.

•پیش بینی ها حاکی از این است که هفته آینده پرباران خواهد بود.

تفاوت بین Weakو Week چیست؟

Weakصفت وWeekیک اسم است.

Weakبه معنی فاقد قدرت،استقامت ونیرو است،درحالیکهWeekمحدوده زمانی به مدت ۷ روزاست.

یک فرد می تواند به لحاظ جسمی ،عاطفی،ویاحتی به لحاظ مالیWeak(ضعیف) باشد،اماWeek همیشه ۷ روز است وتغییری نمی کند.

Weakمتضاد قدرتمندوقوی است

اگه از این مقاله خوشت اومده چرا با دوستات به اشتراک نمیزاری؟