تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

تفاوت بین Interpreter و Translator چیست؟

تفاوت بین Interpreter و Translator چیست؟

کلمات Interpreter (مفسر یا مترجم شفاهی)  و Translator (مترجم) ممکن است در ابتدا شبیه هم بنظر برسند، اما قطعا بین این دو تفاوتهایی وجود دارد و مفهوم این دو متفاوت است.

 

یکی از مهم ترین تفاوت های بین Interpreter  و Translator این است که Interpreter  ( مفسر یا مترجم شفاهی)   کلمات گفته شده را ترجمه می کند.

درحالی که Translator (مترجم) کلمات نوشته شده را ترجمه می کند.

Translator  باید به مهارت های زبان اصلی تسلط داشته باشد.

Interpreter  کلمات گفتاری را بر اساس دانش گرامری زبان ترجمه می کند و ترجمه او بر اساس تخصص او در موضوع مورد نظر است.

Translator  اکثرا کلمات نوشته شده را ترجمه می کند. کتاب، متون گرامر و پژوهش ها به او ارجاع داده می شود.

از سوی دیگر Interpreter  هیچ زمانی برای خود در اختیار ندارد.او کاملا به تخصصش در یک موضوع خاص وابسته است . و این ، کار تفسیر را چالش برانگیزتر از ترجمه می کند.

 

کار ترجمه به مهارت های خاص نیاز ندارد، زیرا او اکثر اوقات با زبان مادری خود کار می کند.بر عکس یک Interpreter  در این زمینه نیاز به مهارت های خاصی دارد چرا که در اکثر اوقات باید مفاهیم شفاهی را منتقل کند.

 

کار Translator  رساندن مقصود است ولی کار Interpreter  انتقال منظور و هدف نویسنده است.

به عبارت دیگر می توان گفت که Translator  افکار نویسنده اصلی را به زبان دیگر ترجمه می کند ، در حالی که یک Interpreter  پیام اصلی را به زبان دیگری ترجمه می کند..

اگه از این مقاله خوشت اومده چرا با دوستات به اشتراک نمیزاری؟