تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

تفاوت بین فارسی و پارسی چیست؟

تفاوت بین فارسی و پارسی چیست؟

پارسی چیست؟

پارسی کلمه ای است که در زبان انگلیسی برای هزاران سال برای اشاره به نه فقط یک زبان،بلکه برای فرهنگ پارسی و کشوری که زمانی امپراتوری بزرگی بود وبر بسیاری از کشورهای مختلف دوران مدرن حکمرانی می کرد، مورد استفاده قرار می گرفته است.

کشورایران امروزه بخشی از این امپراتوری بزرگ است که پارس نامیده می شد.

این مقاله برای کمک به افرادی است که برای اشاره به زبانی که در ایران صحبت می شود  در تفاوت بین پارسی وفارسی متحیر مانده اند.

فارسی چیست؟

فارسی کلمه ای است که امروزه به طور فزاینده ای از سوی برخی از رسانه ها برای اشاره به زبان فارسی استفاده می شودهر چند، در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه ایران، فارسی مترادف پارسی نیست.

پارسی یک زبان باستانی است که نه تنها در ایران، بلکه همچنین در تاجیکستان و افغانستان به آن صحبت می شود.

زبانی که  در افغانستان صحبت می شود دری خوانده می شود در حالیکه زبان مردم تاجیکستان تاجیکی نامگذاری شده است.

مردم در ایران زبان خود را فارسی می نامند و این زبان بر تمام نسخه های دیگر زبان پارسی تسلط دارد ، چرابرخی از رسانه ها سعی می کنند از پارسی به جای فارسی استفاده کنند.این اشتباه توسط افراد ایرانی که در کشورهای غربی زندگی می کنند و از فارسی وپارسی برای اشاره به زبانی که بدان سخن می گویند استفاده می کنند، پیش آمده است.
برای از بین بردن سردرگمی، می توان گفت که فارسی نام بومی زبان پارسی است مثل Germans که برای اشاره به زبان آلمانی بکار می رود.

در جهان غرب، زبان پرشیا (در حال حاضر ایران) همواره پارسی بوده است. پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، بسیاری از ایرانیانی که از کشور خود به کشورهای غربی مهاجرت کردند برای اشاره به زبان خود از کلمه فارسی استفاده کردند.. مردم در جهان غرب نه تنها با زبان بلکه همچنین با فرهنگ ، مواد غذایی، فرش، شعر، و حتی لباس دنیای پارسی مرتبط می شوند.

به همین دلیل است که مردم ایران دوست ندارند کشورهای غربی برای اشاره به زبان مردم ایران به جای زبان پارسی از فارسی استفاده کنند.
پس بطور خلاصه :
فارسی رایج ترین گویش زبان پارسی است و اکثر مردم ایرانی به این گویش صحبت می کنند.

دو لهجه دیگربه نام تاجیک و دری توسط مردم تاجیکستان و افغانستان سخن گفته می شود.فارسی همچنین به نام پارسی غربی نیز نامیده می شود، در حالی که دری، پارسی شرقی است، و تاجیک ،پارسی تاجیکی است.

مردم ایران و بسیاری از مناطق دیگر جهان، دوست ندارند زبانشان با عنوان فارسی توسط رسانه های غربی توصیف شود  چرا که این کار فرهنگ و هنر بزرگ پارسی را از ذهن خوانندگان و شنوندگان می زداید.

اگه از این مقاله خوشت اومده چرا با دوستات به اشتراک نمیزاری؟

نوشته های مرتبط