تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

مقالات بخش زبان های خارجی

تفاوت بین Interpreter و Translator چیست؟

تفاوت بین Interpreter و Translator چیست؟

۲۵ آبان ۱۳۹۳
تفاوت بین فارسی و پارسی چیست؟

تفاوت بین فارسی و پارسی چیست؟

۷ شهریور ۱۳۹۳
تفاوت بین زبان سانسکریت و انگلیسی چیست؟

تفاوت بین زبان سانسکریت و انگلیسی چیست؟

۱۵ مرداد ۱۳۹۳
تفاوت بین دری و فارسی چیست؟

تفاوت بین دری و فارسی چیست؟

۲۶ خرداد ۱۳۹۳
تفاوت بین affect و effect چیست؟

تفاوت بین affect و effect چیست؟

۲۶ خرداد ۱۳۹۳
تفاوت بین Week و Weak چیست؟

تفاوت بین Week و Weak چیست؟

۲۶ خرداد ۱۳۹۳