تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

مقالات بخش آموزشی

تفاوت بین دانشگاه و کالج چیست؟

تفاوت بین دانشگاه و کالج چیست؟

18 نوامبر 2014
تفاوت بین مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتری چیست؟

تفاوت بین مهندسی نرم افزار و علوم کامپیوتری چیست؟

23 اکتبر 2014
تفاوت بین آموزش و یادگیری چیست؟

تفاوت بین آموزش و یادگیری چیست؟

23 اکتبر 2014
تفاوت بین IELTS عمومي و IELTS علمی چیست؟

تفاوت بین IELTS عمومی و IELTS علمی چیست؟

10 سپتامبر 2014
تفاوت بین روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی چیست؟

تفاوت بین روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی چیست؟

10 سپتامبر 2014
تفاوت بین TOEFL و TOEIC چیست ؟

تفاوت بین TOEFL و TOEIC چیست ؟

10 سپتامبر 2014