تفاوت ها چیست؟

تفاوت ها وب سایتی است که به بیان تفاوت میان دو مفهوم ، محصول ، زبان ها و فرهنگ ها و یا هر نوع چیزی می پردازد . در حقیقت این وب سایت مرجعی برای دانش افزایی در وب فارسی است

تفاوت ها چگونه کار میکند؟

تفاوت ها جهت تولید محتوای وب سایت خود با همکاری تنی چند از متخصصین و مترجمین کشور به تولید و یا ترجمه مقالات و مطالب مقایسه ای بین مفاهیم مختلف در وب فارسی می پردازد

همکاری با تفاوت ها چگونه است؟

تفاوت ها علاقمند است با مترجمین حرفه ای جهت ترجمه و همچنین متخصصین در حوزه های مختلف جهت تولید محتوا همکاری نماید. پیشنهاد میشوداز طریق فرم همکاری با ما ارتباط باشید

تفاوت بین هنر مدرن و هنر پست مدرن چیست؟

تفاوت بین هنر مدرن و هنر پست مدرن چیست؟

هنر مدرن و هنر پست مدرن دو واژه ای هستند که اغلب بدلیل آنکه درک درستی از مفاهیم وایده های مربوط به آنها وجود ندارد به اشتباه گرفته می شوند .

اما قرار است در این مقاله تفاوت ها  برای شما این تفاوت رو توضیح دهد . پس با ما همراه باشید.
جالب است توجه داشته باشید که مدرنیسم در دهه ۱۸۹۰ آغاز شد و تا ۱۹۴۵پیش رفت. از سوی دیگر  پست مدرنیسم بعد از ۱۹۶۸ آغاز شد.

هنر مدرن :

هنر مدرن بر اساس خلاقیت هنرمند پایه ریزی شده است. از این رو در دوران مدرنیست، هنر به عنوان مخلوق منحصر به فرد هنرمند در نظر گرفته می شد.

اعتقاد بر این بود که آثار هنر مدرن معنای عمیقی دارند.این با توجه به این واقعیت است که هنرمند مدرنیست، در طول زمان اهمیت بیشتری به هدف می دهد تا هنرمند پست مدرنیست.

هنر پست مدرن :

از سوی دیگر در دوران پست مدرنیست، به خصوص پس از ظهور کامپیوتر، هنر دیجیتالی شد به این معنا است که آن را در فرم های گرافیکی نشان دادند.این تفاوت اصلی بین دو واژه هنر مدرن و هنر پست مدرن است .

حفاظت از هنر با کمک رسانه های دیجیتال در دوره پست مدرنیسم انجام می شود. به عبارت دیگر آثار هنری آغاز می شود و با استفاده از رسانه های دیجیتالی کپی و حفظ می شود.

معنای اصلی خلاقیت در دوره هنر پست مدرن از بین رفته است. همه چیز کامپیوتری شده است.

هنر مدرن معتقد به تئوری عمیق شدن است. از طرف دیگر هنر پست مدرن اعتقادی به عمیق شدن در موضوع ندارد . در واقع با تکیه بر تکنولوژی مرزهای هنر در دوره پست مدرن رشد کرده است.

تاثیر رسانه ها بیشتر در مورد هنر پست مدرن دیده می شود در حالی که نفوذ رسانه ها در مورد هنر مدرن  کمتر مشاهده می گردد.

اگه از این مقاله خوشت اومده چرا با دوستات به اشتراک نمیزاری؟

نوشته های مرتبط